Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Til JavaZone med skytjenester

Webstep svarer på markedets etterspørsel etter skybaserte teknologier med å forene et bredt tjenestespekter under paraplybegrepet Webstep Cloud Services.

– Vi har et tredvetalls oppdrag bak oss på sky gjennom de siste 7 årene. Et bredt utvalg ulike tjenester har vært helt sentrale i utforming, utvikling og leveranser i disse oppdragene. Vi har opparbeidet betydelig erfaring over lang tid. Dette kommer til nytte nå som teknologien er moden, sier avdelingsdirektør i Webstep, Terje Orvedal.

Skytjenester satt i system

Gjennom Webstep Cloud Services er Webstep en diskusjonspartner for kunder som er usikre på hvilke skyløsninger som kan dekke deres behov, hvilke besparelser som kan oppnås, og hvordan kunder smartest kan komme seg fra eksisterende løsninger og over på skyløsninger der det er fornuftig.

– Vi har grunnlag for å kombinere oversikt, innsikt og erfaring, og kan derfor effektivt hjelpe kunder i alle faser av en slik prosess, forklarer Terje Orvedal. Og han har ambisjonen klar:  – Vi skal bli Norges råeste og mest kompetente uavhengige konsulentmiljø innen sky-teknologier.

Reell, kunnskapsbasert rådgivning

Websteps skyekspert Anders Bjørnestad er et kjent fjes i nettsky-miljøet. Han bygger sine observasjoner på egne erfaringer og tung teknologisk kunnskap. – Vi ser på bruk av skytjenester som den beste måten å oppnå sikre, skalerbare og tilgjengelige tjenester for kundene våre. Nettsky-teknologiene er modne nå, og jeg ser at kundene er i ferd med å skaffe seg nok kunnskap til å søke kvalifisert hjelp og treffe gode beslutninger. Dette har trigget våre læringssterke konsulenter som raskt har spisset seg på fremtidsrettede teknologier, de ser sammenhenger, muligheter og utfordringer, og de har riktige forutsetning for å gi gode råd. Dette er klassiske Webstep-styrker og forsvarer våre ambisjoner, forklarer Bjørnestad.

Bjørnestad i sentral rolle

Seniorrådgiver og arkitekt Anders Bjørnestad har en sentral rolle i videreutvikling av dette skykonseptet. Han arbeider nå med å legge til rette for at Webstep sine rådgivere, arkitekter og utviklere med nettsky-fokus kan jobbe effektivt med likesinnede, og dele kunnskap og erfaringer på et område som er i ekstremt rask utvikling. – Med Webstep Cloud Services viderefører vi Webstep sine tradisjoner som knallgodt kompetansemiljø der våre eksperter systematisk kan lære, praktisere, videreutvikle og levere tjenester basert på skyteknologi avslutter han.

Gjennom de siste årene har Anders turnert Websteps avdelinger for å rulle ut kompetanse både internt og eksternt, samt utveksle erfaringer med bransjekolleger i og utenfor Webstep. Han er også sentral i Amazon Web Services User Group i Oslo og Bergen, noe som ytterligere har bidratt til utviklingen av verdifull kompetanse og nettverk nettopp til en satsning som denne.

Relatert / Kontaktpersoner

Vedlagte filer