Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Strategisk design til frokost i Stavanger

Hva skjer når design kryper inn i beslutningsprosesser, problemløsing, organisasjonsstrukturer og forretningsutvikling? Hvordan kan design gjøre en forskjell for organisasjoner i økt konkurranse og med opplevde endringsbehov? 

26. april inviterer Webstep til Designfrokost i Stavanger, med Nadine Ramsbergs spennende master i Digital Management på frokosttallerkenen. 

Arrangementet er fulltegnet – for mer informasjon: Kontakt Åge Martin Kranzmann

I litteraturen anerkjennes design som strategisk verktøy i forretnings- og samfunnsliv. Det er noe på gang her, og grobunnen virker klar: Teknologiutviklingen eksploderer, endringer skjer raskere enn før – og kunder stiller generelt med høye forventninger over alt. Når kunnskapsrike medarbeidere trigger på nytenkning og samarbeid, og i tillegg tar kunder på alvor, er grunnlaget der for at ting kan skje. Samtidig vokser behovet for reell kunnskap rundt do’s and don’ts. Her kommer Nadine Ramsbergs rykende ferske masteropgave til unnsetning.

Designdrevet forretningsutvikling på vei

Med masteren «Leading design: the shift toward design-driven business strategy and how to lead the change» har Nadine siktet mot viktige svar på hvordan få mest mulig ut av design som strategisk verktøy i virksomheter. Hva kreves? Hvordan går man fram – og hvordan i allverden får man med seg organisasjonen på laget?

Et funksjonelt og nyttig rammeverk

– Hensikten har vært å utvikle et kunnskapsbasert, funksjonelt rammeverk som kan hjelpe virksomheter til å bli designdrevne ved å integrere design inn i den overordnede forretningsstrategien, forklarer Nadine. – Veien dit er et resultat av omfattende litteraturstudier på feltet, og dybdeintervjuer med sentrale næringslivsledere som har erfaringer med å knytte sammen design med virksomhetens strategier, forretningspraksiser og modeller. Ut i andre enden kommer suksessfaktorer for å lykkes og praksiser som har vist seg å virke eller ikke virke. Dette skal vi dele på frokostmøtet, lover hun, og trekker fram noe av det som overrasket mest i arbeidet:

Både top-down og bottom up

– Ett av de mest interessante funnene er at det er kombinasjonen av top-down og bottom-up endring som viser seg som den beste veien mot mål. I de virksomhetene som er godt i gang med skiftet mot designdrevet forretningsstrategi har strategisk design vokst frem som en grasrotbevegelse blant de “på gulvet”. De har kjapt kunnet vise til positive resultater, som igjen fører til at ledelsen kan ta avgjørelser som plasserer design nærmere sentrum av forretningsstrategien, røper Nadine, og frister med enda en godbit for de som kommer på frokostmøtet den 26. april:

– Funnene i studien viser også hvordan beslutningstakere, gjennom riktig type input, kan skape grunnlag for at denne typen bevegelser skal settes i gang. Å integrere design som et strategisk forretningsverktøy er derfor i stor grad et spørsmål om endring og endringsledelse, avslutter hun.

Nysgjerring på dette feltet eller hva Webstep kan hjelpe deg med?
Kontakt: Åge Martin Kranzmann Webstep Stavanger

Les hele studien her:
«Leading design: the shift toward design-driven business strategy and how to lead the change»

Relatert / Kontaktpersoner

Vedlagte filer