Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

AWS-sertifiseringer skyter fart hos Webstep i Sverige

Webstep nærmer seg 50 sertifiseringer på AWS på tvers av selskapet. Avdelingene i Sverige er med på kompetanseoppbyggingen, og Webstep-leder i Uppsala, Eje Thorarinsson, liker utviklingen:
– Skykompetanse generelt og AWS spesielt gir oss et godt utgangspunkt for å yte bedre tjenester og rådgivning for kundene våre, sier han.

– De første konsulentene er nå arkitekt-sertifisert på AWS og flere er på gang. Sertifiseringer har en tendens til  å få selvforsterkende effekt. Med det store og kompetansedelende miljøet vi har utviklet på tvers i Webstep, drar én sertifisering gjerne flere med seg, forklarer Thorarinsson, som applauderes av kollega Anders Bjørnestad i Norge som har mye av æren for  kraften i skysatsningen.

Kunnskap avler kunnskap

– Det er veldig motiverende  å se hvordan kunnskap og kunnskapsdeling avler mer kunnskap og deling. Alle avdelinger i Webstep høster fordel av dette. Alle nysertifiserte entrer et meget sterkt kollegium og kundene  våre får tilgang til et unikt kompetansenettverk. Dette er en stor styrke for oss som selskap, understreker han.

Bjørnestad har vært sentral i oppbygging av Websteps Centre of Excellence på sky, er utnevnt til AWS Community Hero for sitt engasjement og nylig ble han også og nå også som AWS Partner Network Ambassador. I en skandinavisk setting er han antakelig den med lengts fartstid og best oversikt på den konkrete utviklingen på AWS-området.

Kompetanseheving skaper muligheter

– Med kompetanseheving og AWS-sertifiseringer står vi bedre rustet til å bygge sikre, skalerbare, og kostnadseffektive løsninger i skyen. Effektive skyløsninger betyr tilpasset datakraft og lagring og er avgjørende også for våre nye tjenesteområder som for eksempel AI og maskinlæring, forklarer Uppsala-leder Eje.

Sertifiseringer viktig

En AWS-sertifisering varer i tre år før den må fornyes, noe som gjør at en gyldig AWS-sertifisering viser at konsulenten er ajour på utviklingen som skjer på området. – Dette gjør også at kundene kan være sikrere på at konsulenten har nødvendig kompetanse, i tillegg til den erfaringen de tar med seg inn i forskjellige prosjekter, avslutter Eje Thorarinsson.

Viser oppdatert kompetanse

Webstep har vært AWS Consulting Partner i mange år, og de siste årene vært Advanced Consulting Partner innenfor både privat og offentlig sektor i Norge og Sverige. Webstep er også sponsor for flere uavhengige AWS User Groups i Norge.

Mer informasjon om AWS-sertifiseringer.

For mer informasjon om våre satsninger, kontakt vårt Centre of Excellence på cloud – gjerne via Anders Bjørnestad eller Arne Solheim.

Eje Thorarinson og Patrick Larsson

Styrke for Webstep som selskap: - Alle nysertifiserte entrer et meget sterkt kollegium og kundene våre får tilgang til et unikt kompetansenettverk, sier Eje Thorarinson (t.v.) Uppsala-kollega Patrick Larsson til høyre.

Relatert / Kontaktpersoner