Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Webstep vant viktig digitaliseringsavtale med Norsk Helsenett

Avtalen betyr at Webstep skal etablere en felles grunnmur for digitale tjenester definert i den nasjonale e-helse strategien. Norsk Helsenetts estimerte uttak på avtalen er 40 millioner kroner over to år, og deretter 20 + 20 millioner i to påfølgende opsjonsår.

Med seg på avtalen har Webstep Inmeta, Norconsult og Cybehave som underleverandører.

– Vi er alene om å vinne denne avtalen, det er en stor fjær i hatten for oss, og en anerkjennelse av kompetansen og leveransekraften vi har, sier Save Asmervik, avdelingsdirektør for Webstep i Trondheim som sammen med kollega Dagfinn Haslebrekk har ledet tilbudsarbeidet inn mot avtalen. Webstep har hatt rammeavtale med Norsk Helsenett på .NET systemutvikling siden 2011 og ser fram til å brette opp ermene for mer arbeid på et nytt og viktig område.

Sentral byggekloss for digitalisering av helsesektoren

– Avtalen betyr at vi sammen med Norsk Helsenett skal stå for utviklingen av et såkalt modernisert grunndata-produkt for Norsk Helsenett. Grunndata er en viktig byggekloss i felles grunnmur for digitale tjenester, og helt sentralt for digitaliseringen av helsesektoren, forklarer Asmervik.

Etablering av felles grunnmur for digitale tjenester er ett av totalt seks strategiske områder definert i den nasjonale e-helse strategien og en viktig forutsetning for flere av de andre strategiske områdene.

Jaktet kompetanse og erfaring

Norsk Helsenett (NHN) sitt oppdrag er å levere og videreutvikle en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgstjenesten. For denne avtalen var de på jakt etter et kompetansemiljø med erfaring fra tilsvarende oppdrag, og som kunne vurdere ulike teknologier som trengs for å kunne realisere krav og behov til løsningen.

– Vi skåret høyest av alle tilbydere på relevant og tilgjengelig kompetanse, teknologi, metodikk, erfaring, oppgaveforståelse og løsningsforslag. Vi er trygg på disse områdene, kjenner på tilliten vi har fått av Norsk Helsenett og har stolt signert avtalen, forklarer Asmervik, som kjenner litt ekstra på hva det betyr å løse oppgaver for fellesskapet.

Norsk Helsenett sitt samfunnsoppdrag motiverer oss

– For oss oppleves det viktig og motiverende å arbeide med samfunnstjenester og løsninger som angår oss alle. Norsk Helsenett sitt samfunnsoppdrag motiverer oss. Å kunne bidra til dette viktige oppdraget, betyr mye for oss som jobber i Webstep. Vi har kompromissløst fokus på kompetanse og læring, og nå skal denne kunnskapen komme Norsk Helsenett til gode. Vi skal skape moderne offentlige helsetjenester. Det oppleves svært godt, avslutter Save Asmervik.

Save Asmervik

- For oss oppleves det viktig og motiverende å arbeide med samfunnstjenester og løsninger som angår oss alle, sier avdelingsdirektør for Webstep i Trondheim, Save Asmervik.

Relatert / Kontaktpersoner