Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Ny styreleder i Webstep ASA

På generalforsamling i Webstep ASA torsdag 7. mai ble Trond K. Johannessen valgt til ny styreleder i Webstep. Johannessen er CEO i Embron Group, og representerer største eier i Webstep. Han overtar etter Klaus-Anders Nysteen, som nå går ut av styret.

Jeg glad for å kunne ta over som styreleder. Embron er en tålmodig og langsiktig eier med en industriell forankring basert på teknologi. Det er et godt fundament for et aktivt eierskap, der vi kan være med å bidra til å utvikle selskapet videre og skape verdier for aksjonærene, sier Trond K. Johannessen.

Trond K. Johannessen har med seg et sterkt og kompetent styre som gleder seg til å støtte selskapet videre. Styret i Webstep ASA består av:

  • Trond K. Johannessen (styreleder)
  • Siw Ødegaard
  • Toril Nag
  • Bjørn Ivar Danielsen
  • Trygve Christian Moe

Konsernsjef Arne Norheim ser frem til å kunne jobbe tett med Trond K. Johannessen, og har også fått god erfaring og støtte fra den avtroppende styrelederen, Klaus-Anders Nysteen.

– Jeg ønsker på vegne av hele Webstep å takke Klaus-Anders Nysteen for den jobben han har gjort som styreleder for selskapet siden 2017. Han bidro sterkt under børsintroduksjonen av Webstep, og har vært en god diskusjonspartner for meg som konsernsjef, sier Arne Norheim.

Webstep skal nå bruke den tydelig definerte forretningsstrategien og aktivt jobbe for å være en relevant endringspartner for kunder i offentlig og privat sektor.

– Verden gjennomlever nå en krise som har endret hvordan vi både jobber og lever. Covid-19 har vist oss hvor avhengige vi er av digitale tjenester, og jeg tror vi fremover vil se en digital transformasjon som skyter ytterligere fart. Med erfarne eksperter på laget skal Webstep være med å utvikle morgendagen, sier Arne Norheim.

Den nye styrelederen stiller seg bak konsernsjefens offensive tilnærming og viser til betydningen av IT-kompetanse som en viktig faktor for å skape konkurransefortrinn.

– Webstep har et stort potensial. Vi lever i en verden med økende kompleksitet og høy endringstakt. Jeg tror at fremtidens vinnere er virksomheter som skaper en kultur for kontinuerlig forbedring og fornyelse, der teknologi blir en positiv driver. Dette kan Webstep bidra med, og derfor har jeg en sterk tro på selskapet, avslutter Trond K. Johannessen.

Protokoll fra generalforsamlingen 7. mai 2020.

Arne Norheim og Trond Johannessen

Konsernsjef Arne Norheim viser ny styreder Trond Johannessen utsikten fra selskapets hovedkontor.

Relatert / Kontaktpersoner