Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Fem steg for å komme i gang med Business Intelligence

Gode Business Intelligence løsninger er ikke langt unna! Følg og fokuser på punktene under og du er på god vei til å få etablert en god data- og analysekultur i selskapet. 

Av: Joar Krohn, regiondirektør i Webstep

De 5 D’er!

 1. Datakilder
  Å identifisere kildene og prioritet i dine data er viktig. Er det interne kilder som du har full råderett over, eller er du avhengig av partnere/leverandører for å få tilgang? Hvor store datamengder er det snakk om, hva er kvaliteten på dataene og hvor ofte forventer vi oppdateringer? Dette er avklaringer som har direkte innvirkning på datamodell steget i neste trinn.
 1. Datamodell
  Enten det er en stor datakilde eller flere kilder, så må det ligge en gjennomtenkt modell i bunn for å få kvalitet på rapporteringen. Hvordan skal dataene knyttes mellom kildene, hvilke felter er det som blir nøkkelen og er informasjonen på samme detaljnivå? Datamodellering er ikke det samme som før i tiden, nå er den ofte bakt inn i rapporteringsverktøyet og gir rapportbygger enkel tilgang til intuitivt datamodellering med ‘drag and drop’ funksjonalitet. Bygg generiske datamodeller som kan tjene flere målgrupper.
 1. Dashboard
  Rapporter, kontrollrapporter, analyserapporter eller Key Performance Indicators. Kjenn målgruppen for hvilke type rapport du skal bygge, en finanskontroller vil ikke være fornøyd med et dashboard som kun gir en totaloversikt med fine farger. Samtidig som en toppleder ikke vil ha flate tabeller som bare viser masse tall i kolonner og rader. Hvem er sluttbruker? Kanskje flere grupper trenger den samme historien fra forskjellige vinkler. Standardiser dine rapporter og tenk gjenbruk og felles datasett.
 1. Deling
  Faktabaserte gode analyser er til liten nytte hvis publisering og deling ikke når frem til beslutningstaker på en trygg og sikker måte. Enten sluttproduktene skal etableres i en analyseportal, tilgjengeliggjøres på mobil, via link eller mail, så må sensitiviteten og sikkerheten defineres og kontrolleres. Kanskje dataene hver for seg ikke er sensitive, men sammenstilling i dashbord og analyserapporter gjør de forretningskritiske. Fornuftig oppsett av roller og tilgangsstyring i skyen sørger for å ivareta sikkerhet til dine data. Beskriv hvordan data skal deles og publiseres og sørg for at alle følger dette regimet.
 1. Drift
  Nå har du fått publisert gode analyserapporter som baserer seg på faktabaserte datakilder som er kvalitetssjekket og satt sammen til en god forretningsmessig datamodell. Men om disse dataene ikke blir oppdatert og tilgjengelig til rett tid, så blir de fort utdatert og lite interessante når beslutninger skal taes. Driftsstabilitet, sporbarhet og gjenoppretting er noe av styrkene til infrastruktur i skyen. Kjøretider og automatisk oppdatering bør implementeres for å gi tilgang til rett data til riktig tid. Gjør vi det, bygger vi tillit til våre Business Intelligence løsninger og trygghet på at beslutninger blir tatt på riktig grunnlag til rett tid.

Tillit er nøkkelordet for gode Business Intelligence løsninger. Da fokuserer brukerne på dataene og analysen, og ikke rammeverket rundt løsningene.

Webstep er en av de ledende aktørene innen innsikt- og analyseløsninger i Norge, og har solid kompetanse på Business Intelligence på alle våre avdelingskontor. Vi har partnerskap med ledende globale teknologileverandører og bred erfaring på ledende BI-produkter.

Ta kontakt med din Webstep-kontakt eller ring meg om du ønsker å komme raskt i gang bedre beslutningsstøtte i din virksomhet.

Relatert / Kontaktpersoner