Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Enova og Webstep samarbeider om livskraftig forandring

Verden står overfor store klimautfordringer om ikke flere energi- og klimaeffektive løsninger utvikles og tas i bruk i større grad. Norge må kutte sine egne utslipp kraftig, men kan også skape betydelige verdier på å utvikle og tilby løsningene verden trenger. Det statlige foretaket Enova har som oppdrag å jobbe for denne omstillingen til et lavutslippssamfunn. For å nå målsettingen om livskraftig forandring har Enova inngått et samarbeid med Webstep for å digitalisere driften og gjøre Enova til en datadrevet organisasjon.

Gjennom en rammeavtale på fire år skal Webstep være både teknologirådgiver, støttespiller og gjennomfører. Avtalen omfatter utvikling og forvaltning av en digital plattform, som får navnet Plattform 42. Den skybaserte plattformen vil være en verktøykasse for digitalisering av energi- og klimavirkemidler. Ambisjonen er at Plattform 42 på sikt også skal bidra til varige endringer av samfunnet og vår adferd, som er nødvendig for å nå lavutslippssamfunnet.

– Vi er opptatt av at digitalisering handler om noe mer enn bare å gjøre på skjerm det du tidligere gjorde på papir. For oss inngår digitalisering som en sentral del av vår forretningsutvikling. En digital transformasjon gir innovative løsninger og god brukeropplevelse. Det gir også effektive interne arbeidsprosesser. Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel på digitalisering i offentlig forvaltning, og det har jeg tro på at samarbeidet med Webstep vil bidra til, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Omstillingen til lavutslippssamfunnet krever at utslipp av klimagasser kuttes, at forsyningssikkerheten ivaretas og at det skapes nye verdier. Som rådgiver til Enova skal Webstep legge til rette for en digital virkemiddelutvikling som vil gjøre at de gode løsningene raskere kommer ut i markedet.

– At vi lykkes i partnerskap med Enova er viktig for Norge som nasjon. Det handler om at Norge skal levere på sine klimaforpliktelser og sikre omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier regionsdirektør i Webstep, Save Asmervik.

Plattform 42 skal bidra til å skape sømløse digitale prosesser og automatiserte verktøy for å fremme innovasjon og utvikling knyttet til energi- og klimateknologier. Fra Webstep vil en rekke teknologieksperter med lang erfaring innen forretningsutvikling, endringsledelse, arkitektur, UX og systemutvikling være med å utvikle plattformen.

I tillegg til ansvaret for å etablere den digitale plattformen skal Webstep også være Enovas rådgiver og støttespiller i den digitale transformasjonen av det statlige foretaket, som eies av Klima- og miljødepartementet.

–  Vi er både glade og stolte over å kunne være Enovas samarbeidspartner på deres digitale transformasjonsreise. Våre erfarne konsulenter skal se helheten i Enovas behov og være med å bygge en sterk kobling mellom IT og forretningsutvikling, avslutter Save Asmervik.

De første leveransene i prosjektet skal etter planen komme på plass i løpet av det nærmeste året.

Ansatte fra Enova sammen med Save Asmervik

Adm. direktør Nils Kristian Nakstad, IT-leder Atle Ruud og strategidirektør Tonje Foss fra Enova i samtale med Save Asmervik, avdelingsdirektør for Webstep i Trondheim.

Relatert / Kontaktpersoner