Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Et godt første halvår for Webstep

Oslo, 26. august 2020: Webstep ASA har lagt bak seg et godt første halvår der etterspørselen etter IT-tjenester har vært høy til tross for følgene av COVID-19-utbruddet. Driftsinntektene steg med 2,6 prosent til 355,4 millioner kroner, mens driftsresultatet endte på NOK 36,3 millioner kroner, tilsvarende en nedgang på 8,7 prosent fra samme periode i fjor.

–  Jeg er godt fornøyd med solide finansielle resultater i en periode som har vært preget av stor usikkerhet. Våre medarbeidere har hatt krevende arbeidsforhold, men de har gjort en imponerende innsats for å holde hjulene i gang mens samfunnet var stengt ned, sier konsernsjef i Webstep ASA, Arne Norheim.

Under de ekstraordinære forholdene og usikkerheten knyttet til pandemien har Webstep arbeidet målrettet med å sikre oppdrag og leveringsevne, samt å følge opp medarbeidere og kunder. Etterspørselen etter Websteps tjenester er god, og det er inngått en rekke nye avtaler med både nye og eksisterende kunder.

Webstep sin sterke regionale tilstedeværelse og leveransekraft har også vist sin styrke i en periode preget av stor usikkerhet i markedet. Selskapets satsing på løsninger og prosjektleveranser fortsetter for fullt og bidrar til stadig større bredde i kundetilbudet. 

Solide halvårsresultater
Websteps driftsinntekter for første halvår steg med 2,6 prosent til 355,4 millioner opp fra 346,5 millioner i 2019. Hele omsetningsveksten skriver seg til andre kvartal, da omsetningen økte med 6,4 prosent fra NOK 162,0 millioner i andre kvartal 2019 til NOK 172,4 millioner i 2020. Inntektene ble positivt påvirket av flere ansatte og økte timepriser sammenlignet med fjoråret. Veksten er likevel blitt negativt påvirket av COVID-19 samt reduserte inntekter fra underleverandører.  

Driftsresultatet (EBIT) i første halvår var 8,7 prosent lavere enn samme periode i fjor, og endte på 36.3 millioner kroner. I andre kvartal styrket imidlertid EBIT seg med 18,6 prosent fra NOK 19,6 millioner til NOK 23,2 millioner.

–  Vi er privilegerte og kan vise til solid fremgang etter dette krevende halvåret. Når vi vet at veksten ville vært enda større uten COVID-19-situasjonen, føler jeg meg trygg på at vi har tatt riktige grep i vårt målrettede arbeid for å gjøre Webstep enda mer relevant og attraktivt for både kunder og ansatte, sier Arne Norheim.

Godt posisjonert for videre vekst
Kontraktene Webstep har signert hittil i år danner et godt fundament for videre vekst. Selv om rekrutteringsaktivitetene bremset opp i andre kvartal, forventer selskapet at antall ansatte skal fortsette å ligge høyere enn fjoråret ut 2020. Rekrutteringsaktiviteten for tredje kvartal er allerede trappet opp og forventes å pågå med full styrke utover høsten.  

–  Det digitale skiftet ser ut til å akselerere i kjølvannet av pandemien. Økt etterspørsel skaper spennende muligheter for våre IT-eksperter, som ønsker å være med å utvikle morgendagen, sier Arne Norheim.

Frem til smittespredningen er under kontroll, vil det fremdeles råde noe usikkerhet knyttet til fakturerbarhet og tilgjengelige timer i tiden fremover. Organisasjonen og kundene har likevel så langt demonstrert en god evne til å tilpasse seg situasjonen.

Se børsmeldingen for andre kvartal her.

– Økt etterspørsel skaper spennende muligheter for våre IT-eksperter, som ønsker å være med å utvikle morgendagen, sier Arne Norheim, konsernsjef i Webstep ASA.

Relatert / Kontaktpersoner