Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Matchmaking med miljøgevinst

Swipload går til kamp mot tomme lastebiler og useriøse transportører. Ny digital plattform for utveksling av godsoppdrag gjør det enklere å koble biler med ledig kapasitet og transportkjøpere.

Hver tredje lastebil på norske veier kjører med ledig kapasitet. Tomkjøring og transport på vei har store miljømessige konsekvenser og utgjør 15% av Norges totale CO2-utslipp. I tillegg spår Transportøkonomisk Institutt (TØI) at transportmengden på vei de neste tiårene vil øke med 60%. Når Parisavtalen samtidig legger opp til en kraftig reduksjon i klimagassutslippene innen 2050 var det nødvendig for transportbransjen å tenke nytt. Dette var bakteppet da Stian Vere i 2019 startet opp selskapet Swipload.

–  Med Swipload har vi skapt en møteplass for seriøse transportaktører. Tanken er å bygge en pool av både tilbydere og etterspørrere som kan finne sammen via Swipload-plattformen. Jeg kaller det matchmaking med miljøgevinst, sier en entusiastisk daglig leder og gründer i Swipload, Stian Vere.

Enkel bruk gir flere brukere

En viktig årsak til at Swipload tas i bruk av flere og flere aktører er at den skybaserte løsningen er enkel å bruke. Ikke minst får transportørene raskere oppgjør og Swipload avregner avtalte oppdrag tre ganger per mnd. Raskere oppgjør er viktig for en bransje der marginene tradisjonelt har vært svært presset. Og alt skjer digitalt. 

Løsningen har allerede mer enn 250 transportører registrert og Swipload jakter i disse dager på flere transportkjøpere som kostnadsfritt kan koble seg opp på IT-plattformen. Detaljhandelsfirmaet Biltema er en av oppdragsgiverne som har valgt å bli med på dette ‘no cure, no pay’-konseptet. 

– Med Swipload får vi umiddelbar tilgang til ledig transportkapasitet levert fra seriøse aktører med løyve til å transportere gods i Norge. Det sikrer ikke bare kvalitet på leveransen, men gir også en stor miljømessig gevinst, sier Erlend Borge, etableringsansvarlig i Biltema.

Fremtidsrettet løsning

Plattformen videreutvikles av Webstep, som har lagt vekt på god design, intuitivt grensesnitt og nyttig funksjonalitet som enkelt kan tas i bruk for å sikre bedre kapasitetsutnyttelse. Det kan også bli aktuelt å bruke kunstig intelligens for å avdekke ny innsikt og optimalisere løsningen, som er delfinansiert gjennom Innovasjon Norge.

Telefon har tradisjonelt vært den mest brukte kanalen for å kommunisere innenfor transportbransjen. Med Swipload endrer samhandlingen karakter og blir mer effektiv. Det tjener ikke bare bransjen på, men også miljøet. 

– Enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt er viktig for å sikre god anvendelse av løsningen. Ekspertkompetanse i Webstep har lagt grunnlaget for en disruptiv modell som kan endre en hel bransje. Med slike oppdrag er vi med og utvikler morgendagen, sier en stolt Anders Høibakk, regiondirektør i Webstep.

Bærekraftige transporttjenester

Transportbransjens felles plattform for utveksling av godsoppdrag, Swipload, har også et tydelig klimaperspektiv. Den overordnede målsettingen med løsningen er å enklere koble transportører og transportkjøpere, men bedre kapasitetsutnyttelse fører også med seg mindre tomkjøring og lavere Co2-utslipp. 

– Vi ønsker å finne gode løsninger for å synliggjøre Co2-belastningene ved de enkelte transportene. Og ny teknologi står sentralt. Kunstig intelligens kan bidra til å hente ut miljødata og tilgjengeliggjøre disse for aktører som ønsker å ta miljømessige gode transportvalg i fremtiden, sier Stian Vere.

Parisavtalen forplikter

Den internasjonale klimaavtalen, som ble vedtatt under klimatoppmøtet 12. desember 2015 i Paris, består av bestemmelser for blant annet reduksjoner i utslipp av drivhusgasser. Norge er forpliktet av avtalen og ulike bransjer jobber frem ulike tiltak for å klare den samlede målsettingen om 60 prosent reduksjon i klimagassutslippene innen innen 2050. Som en del av EØS jobber den norske regjeringen allerede med EU om forordninger knyttet til egne reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøy.

– Økt transport på vei fremover vil kreve en omlegging av hele bransjen. Digitale løsninger tvinger seg frem, og Swipload ønsker å bidra til transformasjonen. Derfor trenger vi også aktører som Webstep, som med dyp teknologisk forståelse kan være med å utvikle bærekraftige verktøy for morgendagen, avslutter en optimistisk Stian Vere.

Oddmund Aga fra Aga Transport

Relatert / Kontaktpersoner