Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Fortsatt vekst for Webstep

Oslo, 17. februar 2021: Webstep ASA vokser videre med en inntektsvekst på 6,6 prosent i fjerde kvartal og 4,5 prosent for året totalt. Driftsinntektene i kvartalet ble 188,4 millioner kroner, mens årets driftsinntekter endte på 690,0 millioner kroner. Driftsresultatet (EBIT) endte på 10,9 millioner kroner i fjerde kvartal og 50,0 millioner kroner for hele året. Sterk finansiell posisjon og gode utsikter gjør at styret vil foreslå et utbytte på 1,60 kroner per aksje.

– Den digitale transformasjonen pågår for fullt, og dermed øker også etterspørselen etter våre konsulenttjenester. Med ledende fageksperter og et bredt tjenestetilbud for kundene, er vi godt posisjonert for å håndtere både små og store oppdrag, sier nytilsatt konsernsjef i Webstep ASA, Save Asmervik.

Tillit i markedet

Pandemien legger ingen demper på digitaliseringstakten, og behovet for IT-kompetanse er fortsatt stort. Gjennom kvartalet har Webstep opplevd en positiv tilvekst av prosjekter og leveranseforespørsler, som spenner bredere enn tidligere. Selskapets evne til å levere tverrfaglige team og kompetanse på tvers av avdelinger og regioner har vært viktig for å lykkes.

– Webstep nyter høy tillit hos kundene, og vi leverer et stadig bredere spekter av tjenester. Avtalen med Domstoladministrasjonen er et eksempel på dette. Markedet ønsker seg soliditet og trygghet, og det finner de i et eksperthus som Webstep, sier Save Asmervik.

Konkurranse om kompetansen

Ved inngangen til 2021 har Webstep ytterligere styrket sitt fokus på rekruttering for å møte etterspørselen etter IT-eksperter. Basert på den høye rekrutteringsaktiviteten forventer selskapet at antall konsulenter vil øke til totalt rundt 430 ansatte i løpet av første kvartal.

– Det er fortsatt tøff konkurranse om den beste IT-kompetansen. Webstep hadde en relativt stabil leveransekapasitet gjennom fjoråret, samtidig som vi holder høyt trykk på kompetansebygging for å sikre faglig utvikling hos konsulentene. Dette gir økt etterspørsel og kvalitet i våre leveranser til kundene, sier Save Asmervik.

God finansiell stilling

Resultat etter skatt for kvartalet ble på 7,8 millioner kroner, sammenlignet med 5,2 millioner for samme periode i 2019. Resultat etter skatt for regnskapsåret 2020 ble på 36,7 millioner kroner mot 36,1 millioner i 2019. Driftsresultatet ble negativt påvirket av avsetning til tap på kundefordringer knyttet til en kunde i reiselivsbransjen samt avsetninger til etterlønn for avgått konsernsjef på til sammen 5,5 millioner kroner.

– Etter et år i omstillingens tegn ser vi med optimisme på 2021. Markedsutsiktene er gode, og vi er rustet til å levere både mer og bredere enn noen gang før. Vi har spennende muligheter foran oss, både som selskap og for våre dyktige medarbeidere, sier Save Asmervik.

Basert på Websteps solide finansielle stilling og gode utsikter vil styret foreslå et utbytte på 1,60 kroner per aksje, noe som utgjør 117 prosent av resultat etter skatt for Webstep-konsernet i 2020.

Se den fullstendige børsmeldingen for fjerde kvartal her.

Save Asmervik

– Webstep har vist styrke og levert på sin visjon om å være med å utvikle morgendagen. Det er jeg stolt av, sier en fornøyd Save Asmervik, konsernsjef i Webstep.

Relatert / Kontaktpersoner