Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Fysisk fostring fremmer hjernekraft

Websteps viktigste innsatsfaktor er hjernekraft. Hjernens evne til å memorere, prosessere og analysere kunnskap er IT-ekspertenes viktigste verktøy når oppdrag skal løses og morgendagen utvikles. Å være hjernesterk er avgjørende.

Blir vi smartere av å røre på oss? Bidrar fysisk aktivitet til redusert stress og bedre hukommelse? Dette var noen av spørsmålene Anders Hansen, overlege i psykiatri, tok opp da han møtte websteppere på kompetansekveld i regi av Webstep AB.

Kognitiv kapasitet

Webstep lever av kunnskap. Og den sitter i hjernen. Økt forståelse for hvordan fysisk trening direkte påvirker hjernens funksjoner og vår helse var derfor et tema som engasjerte ansatte i både Sverige og Norge.

Anders Hansen kobler psykiatri med vår fysiske helse. Ikke bare gjør fysisk aktivitet at du føler deg bedre, det styrker også våre kognitive evner, fremholdt han, og la til at økt kondisjon faktisk forsinker hjernens aldringsprosess. Det handler om å sette kroppen i stand til lettere å kunne tåle stress og absorbere ny kunnskap.

Bedre resultater

En tøff dag på jobb er ikke farlig, men langtidsstress er farlig. Regelmessig mosjon lærer kroppen å takle stresset, og gjør oss mer tolerante i forhold til stressende situasjoner.

Hansen nevner et eksempel der to grupper skal spille League of Legends, et av verdens meste populære spill innenfor esport. En gruppe hadde fysisk aktivitet 15 minutter i forkant av spillingen, mens den andre gruppen hvilte seg i forkant av øvelsen. Resultatet av testen var at den mest aktive gruppen oppnådde 10% bedre resultater enn gruppen som tok det med ro.

Late av natur

Historisk mener Hansen at hjernen vår er lik den vi som mennesker hadde for 10.000 år siden. Forskjellen er innholdet i livene våre. Vi beveger oss mindre enn før.

Våre forfedre og -søstre var fangstmenn, så kom industrialiseringen, og i den digitale tidsalderen ble vi bare enda mer stillesittende og passive. Før var det helt vanlig å gå mellom 15.000-17.000 skritt hver dag. Nå ligger gjennomsnittet på under 6000 skritt. Det svekker våre kognitive evner.

Utfordringen ligger i at vi av natur er late. Vi er programmert til å spare energi. Derfor er rutinene våre viktige. På samme måte som vi hver dag pusser tennene, må vi også legge inn bevegelse, mosjon og fysisk fostring. Hvert skritt teller om vi skal realisere vårt IQ-potensial. Dørstokkmila må forseres!

Aktivitet som medisin

– Vi mennesker har ikke bare en kropp som er bygget for bevegelse. Hjernen vår er også det. Fysisk aktivitet er medisinen vi glemte fordi ingen tjener penger på den, avslutter Anders Hansen, som understreker at vi ikke trenger å løpe maraton for å få effekt.

Kort sagt: Uten fysisk aktivitet fungerer rett og slett ikke hjernen vår like godt som den kunne ha gjort.

Anders Hansen er opptatt av fysisk aktivitet for å styrke hjernen.

Lege og forfatter Anders Hansen kobler psykiatri med vår fysiske helse. Ikke bare gjør fysisk aktivitet at du føler deg bedre, det styrker også våre kognitive evner, sa han på Websteps kompetansekveld.

Relatert / Kontaktpersoner