Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Rebeller i skyen

Rebel-bygget i Universitetsgata 2 i Oslo var i sin tid hovedkontor for Telenor, og senere for Helsedirektoratet. Nå er kontorbygget tilholdssted for en rekke IT-selskap, inkludert Webstep Oslo, og har etablert seg som co-working space for folk nær techbransjen.

Huset består av 27.000 kvadratmeter kontorlokaler, fordelt på 17 etasjer over bakken og 3 etasjer under, og er arbeidssted for 1500 mennesker. Og alt styres av software.

Datadrevet bygg

Rebel har utviklet et skybasert system for bestilling av rettigheter, adgangskort og tilganger via selvbetjening. I tillegg håndteres, brukerhåndtering på tvers av forskjellige bygg, og dørlåsene styres automatisk. Bak løsningen står eXOReaction og Webstep, som blant annet har levert kompetanse på AWS, arkitektur og backend-utvikling.

Systemet samler også inn store mengder sensordata som distribueres over den samme infrastrukturen. Løsningen kjøres på Amazons nettsky, AWS. Her samles data i en data lake, for å kunne hentes ut til testformål, eller for å realisere andre typer use-cases på bygget.

Brukerstyrt utvikling

– I plattformen vil alle data fra bygget gjøres tilgjengelig. Slik blir Rebel brukerstyrt, og nye applikasjoner kan utvikles parallelt, utdyper Carl J. Onstad, en av grunnleggerne av Rebel.

– Skyløsningen sikrer skalerbarhet og sikkerhet. Det er avgjørende elementer i en løsning som håndterer store mengder data i sanntid, sier Stian Storrvik, som sammen med Kent Iversen har bidratt i prosjektet fra Webstep sin side.

Koden er implementert som lastbalanserte mikrotjenester, som kjører på linux servere på AWS EC2, og med PostgreSQL som database. S3 (Simple Storage Service) brukes som data lake, SES (Amazon Simple Email Service) for email, og CloudFront som distribusjonsnett. All infrastruktur er definert som kode og blir provisjonert etter behov.

Raskt oppe med AWS

– Systemet er sky-agnostisk, men AWS ble valgt på grunn av sin enkelhet – og umiddelbar tilgang på kompetanse gjennom Webstep, sier Stian Storrvik.

– Vi ønsket å få funksjonalitet ferdig så fort som mulig, og heller forbedre underveis. Kompleksiteten i eiendomsbransjen gjør at det er vanskelig å implementere alle ønsker på en gang. Det er mye å lære av å kombinere kompleksiteten i eiendomsbransjens leveransemodeller og IT-bransjens smidighet, avslutter Stian Storrvik.

Rebel-bygget i Oslo

Rebel-bygget i Oslo huser både teknologer og teknologi. Kombinasjonen gir skyløsninger som styrer både bygg og hverdag. Smart. Foto: Otto Backer Solberg

Relatert / Kontaktpersoner