Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Andrea Kümmerle

Seniorkonsulent, Oslo: Partner
Andrea-Kümmerle

Andrea er prosjektleder i Webstep. Hun er Prince2 sertifisert, og har prosjektledererfaring fra flere store og komplekse digitaliseringsprosjekter i det private og i det offentlige, hvor hun har lært å navigere i både krevende politiske og teknologiske landskap.

Andrea har jobbet med både fossefalls og smidige utviklingsprosjekter, og hun er erfaren innen risikostyring og gevinstrealisering. Hun er vant med å kommunisere, og tydelig spisse budskap og beslutningsunderlag, til tverrfaglige og sammensatte styringsgrupper.

I sine oppdrag har Andrea vist at hun er flink til å lede prosjektteam og engasjere mennesker på tvers av avdelinger og fagområder til å jobbe sammen mot et felles mål.

God kommunikasjon og interessentoppfølging, samt tidlig og tett brukerinvolvering, er etter hennes mening kritiske suksessfaktor for å lykkes med endringer og prosjekter.