Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Aksel Bruun

Seniorkonsulent, Bergen

Aksel er utdannet Sivilingeniør i Computer Engineering fra Iowa State University. Han har tatt tilleggsutdanning innen prosjektledelse og informasjonssikkerhet. Gjennom sitt arbeid for Helse Vest IKT har Aksel spilt en sentral rolle i å realisere en rekke integrasjonsløsninger og i å ha innarbeidet internasjonale standarder for systemintegrasjon og sikkerhetsløsninger i helsesektoren.

Aksel er en prosjektleder med meget gode tekniske kunnskaper opparbeidet blant annet gjennom roller som arkitekt og systemutvikler. Han har en spesiell interesse for sikkerhetsarkitektur og integrasjon og er en sterk støttespiller som sikrer gode løsninger i krevende prosjekter.

Aksel er en engasjert pådriver for å få levert løsninger med høy kvalitet, raskt og effektivt. Han bruker flinke folk rundt seg aktivt i beslutningsprosesser og dokumenterer grundig arbeidet han gjør.