Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Anita Johnsen

Seniorkonsulent, Oslo: Fokus

Anita er utdannet ingeniør i informatikk ved Høgskolen i Oslo og har mer enn 10 års erfaring som systemutvikler på Microsoft-plattformen.

De siste fire årene før oppstart i Webstep i juni 2010, har hun jobbet med kjernesystemer innen forsikring, i prosjekter som har hatt fokus på den til enhver tid nyeste teknologien. Integrasjoner mot stormaskinsystemer og andre eksisterende løsninger har også vært en viktig del av dette arbeidet. Hovedfokus for Anita har vært forretnings- og serverside-logikk, med de krav dette stiller til korrekthet og kvalitet.

Gjennom sine prosjekter har Anita tung erfaring innen forsikringsdomenet, både som systemutvikler, leder av utviklingsteam og løsningsarkitekt/forretningsarkitekt. I tillegg til mye erfaring på backend-siden, er Anita også opptatt av å bygge klienter og grensesnitt med høy kvalitet. God klientarkitektur er sentralt for å få til dette, og Anita har bl.a. erfaring med patterns som MVC og MVVM. Gjennom flere langvarige prosjekter har hun også bygget verdifull erfaring på grensesnittsteknologier som Windows Forms og Silverlight.

Innen metodikk er Anita er opptatt av smidige metoder og Software Craftmanship. Hun er sertifisert ScrumMaster, og har prosjekterfaring med dette over flere år. Anita ser på TDD og DDD som sentralt for å utvikle systemer med god kvalitet og høy robusthet