Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Arve Skogvold

Seniorkonsulent, Trondheim

Arve Skogvold er utdannet Master of Science innen datateknikk ved NTNU fra 2011. Han er fullstack-utvikler og trives både med frontend- og backendutvikling. Arve har særlig kompetanse og interesse innen Java, Scala, JavaScript, GO og Python. I tillegg til den solide kompetansen på utvikling, har han også erfaring med tema som DevOps og kontinuerlig leveranse. Arve har også bred erfaring med front-end og web. I tillegg til HTML, HTML5, CSS og vanilla JS, har han jobbet mye med AngularJS og også det siste året med Angular 2.0. Det siste året har Arve vært sentral i flere IoT sky-prosjekter for flere industrikunder.

Arve arbeider systematisk og grundig, og er hele tiden på jakt etter å forbedre og automatisere. Selv om han har et øye for detaljer, løfter han også blikket og ønsker å forstå helheten i de løsningene han jobber med. Han setter seg raskt inn i ting, og holder seg stadig oppdatert på ny teknologi. Dette gjør ham i stand til å velge moderne og riktige løsninger ute hos kundene. Arve tar gjerne rollen som teknisk ekspert i de teamene han jobber i, og har fokus på å dele av sin kunnskap innad i teamet.