Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Astrid Kronborg

Seniorkonsulent, Oslo: Partner

Astrid er en svært erfaren prosjektleder med både teknisk og økonomisk bakgrunn som har fokus på krysningspunktet teknologi og forretning. Hun har ledet ny digital skoleplattform for Ski kommunes 10 grunnskoler, hun deltok i IT teknisk oppbygging av Justis- og beredskapsdepartementet etter hendelsen i Regjeringskvartalet 22 juli, og hun har deltatt i to prosjekter i Flytoget AS for ny digital plattform.

Astrid har over 15 års erfaring som prosjektleder og har vært ansvarlig for hele prosjekters livssyklus fra Business Case, og anskaffelse av leverandør, løsningsarkitektur og gjennomføring og overlevering til linjen for videre systemforvaltning. I tillegg er hun svært dyktig på offentlige anskaffelser, anbudsprosesser og kontrakthåndtering.

Med Astrid ved roret får du en prosjektleder som er hands-on, løsningsorientert, effektiv og relasjons-byggende. Hun er humørfylt og har lett for å komme i kontakt med folk.

Astrid er sterk på gjennomføring og legger vekt på kunnskapsbasert ledelse med gode evner til å få mennesker til å jobbe sammen. Hun får tilbakemeldinger på gode samarbeidsevner og systematisk arbeidsmåte, samt at hun bevarer ro og oversikt i perioder med høyt arbeidspress.