Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

David Lara Arango

Seniorkonsulent Business Intelligence, Bergen

David Lara Arango er PhD i Systemdynamikk og har erfaring med modellbygging innen kraftproduksjon og kraftoverføring. I kraftsektoren har han jobbet med Big-data analyse og modellbasert forretningsplanlegging. Som forsker har David jobbet med avansert dataanalyse, maskinlæring, datasimulering og applisert spillteori innen forretningsstrategi.

David har laget applikasjoner av multivariat regresjon, support vector maskiner, nevrale nettverk og simulering av forretningsmodeller. Med sterk akademisk bakgrunn har han god kompetanse innen matematikk, statistikk, og et variert utvalg av modelleringsteknikker som kundene kan dra nytte av.

Som person er David omgjengelig, ydmyk, hardtarbeidende og pålitelig. Han skaper raskt gode relasjoner med sine samarbeidspartnerne, og er ikke redd for å arbeide ekstra hardt for å garantere gode leveranser.