Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Divya Anurag

Seniorkonsulent, Oslo: Consulting

Divya kom til Webstep i 2017 men har bodd og jobbet i Norge siden 2007. Hun har en Master grad innen Computer Applikasjon fra India, og er en ekspert innen scripting, monitorering, automatisering og datalagring i grensesnittet mellom drift og utvikling.  

Divyas faglige reise startet som utvikler på Oracle-plattformen på flere prosjekter internasjonalt, gjennom database og datapersistering, infrastruktur, overvåkning og automatisering, som peker ut en stø kurs mot scripting og automatisering rundt bruk av nettskytjenester. Hun har de siste årene hatt en sterk Ops- rolle i DevOps team, og bidratt til automatisering og operasjonalisering rundt produksjonsmiljøene hun har hatt ansvaret for. Hun har også hatt den daglige kontakten med outsourcingpartnere i India. Dette er en rolle hun behersker meget bra da hennes bakgrunn gjør at hun forstår både norske og indiske kulturer, og er i stand til å minimalisere kommunikasjonsutfordringer mellom slike team. Divya har også vært en sterk bidragsyter i kundeprosjekter hos flere av oppdragsgivers kunder i utlandet.

Siden 2016 har Divya investert mye i nettsky-området, og spesielt innen Amazon Web Services (AWS), som hun ønsker å fokusere på fremover. Hun tar raskt til seg kunnskap, og har hittil tatt 3 AWS sertifiseringer, blant annet den høythengende “AWS Solutions Architect Professional”. Hun har også hands-on testet de relevante AWS-tjenestene på eget initiativ. “Man lærer seg ikke software ved bare å lese”, sier hun. Divya er en målrettet, effektiv og ansvarsfull person som vet hva som skal til for å oppnå resultatet kundene ønsker.