Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Guri Bergerud

Seniorkonsulent, Stavanger

Guri innehar en Master of Science fra NTNU og er en erfaren arkitekt og utvikler med kompetanse på utvikling av både embedded software og tradisjonelle løsninger. I tillegg til å bekle tekniske roller, har hun også jobbet forretningsanalytiker med kravspesifisering, anskaffelser og leverandøroppfølging og har således en sjeldent god forståelse av hva et utviklingsprosjekt innebærer, både fra leverandørens- og kundens side. Hun har bred erfaring fra ulike bransjer, og viser stor interesse for å sette seg inn i nye bransjer og domener.

Guri har flere års erfaring med utvikling av embedded software med C++, .Net/C#, før hun gikk over i en rolle som IT forretningsanalytiker hvor hun jobbet med teknologianskaffelser. Hun har senere jobbet med moderne plattformer som Node.JS, AngularJS og JavaScript og utviklet mer tradisjonelle web-baserte løsninger. Hun har en teknisk forankring men kan bistå inn i alle faser av et utviklingsprosjekt, og kan gå inn i roller både som utvikler, arkitekt, scrum master og produkt/kraveier.

Guri er positiv, åpen og etablerer raskt gode relasjoner. Hun leverer presist og raskt med øye for detaljer og kvalitet i arbeidet. Hun er svært interessert i teknologi, og hvordan bruk av ulike teknologier skaper verdi for store og små kunder.