Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Guruprasad Seeryada

Seniorkonsulent, Oslo: Consulting

Guruprasad “Guru”, kom til Webstep i 2018 etter en lang karriere hos noen av konsulent-gigantene i India, hvor han også tok sin universitetsutdannelse innen elektronikk og IT. Gjennom flere oppdrag i USA har han fått bred internasjonal erfaring, og han har nå jobbet i Norge siden 2015.  

Flere av hans oppdrag har vært innen bank/finans, og han kjenner godt til kontaktsenter-teknologi og -prosesser fra flere prosjekt. Han jobber like gjerne med utvikling, som med operasjonelle og ledelses-oppgaver. Nærmest hans hjerte nå er bruk av nettsky plattformer for å løse teknologiske utfordringer, og han har i det siste jobbet mye med migreringer til nettsky både på AWS og Azure.  

Guru trives godt i oppdrag hvor han kan benytte sin brede tekniske bakgrunn og finne gode løsninger som kan støtte forretningsprosessene. Han setter seg raskt inn i nye problemstillinger og lærer seg ny teknologi kontinuerlig.