Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Hans Sigvart Hansen

Avdelingsdirektør, Oslo: Partner

Hans Sigvart Hansen har over 15 års erfaring fra IT-bransjen i lederfunksjoner som avdelingsleder program-/prosjektleder og leveransedirektør fra Capgemni. Han har i dag rollen som direktør for enheten vår for IT-rådgivning, prosjekt- og testledelse. Hans Sigvart er grunnleggeren av enheten og har fra starten av 2012 bygd opp avdelingen fra “scratch” til å være en betydelig aktør innen ledelse- og rådgivningstjenester i Oslo. Hans Sigvart Hansen er en faglig sterk leder, som har hands-on erfaring som program- og prosjektleder både nasjonalt og internasjonalt. Han har gjennom lang tid vist at han er i stand til å nå krevende mål.  

Hans Sigvart er målrettet, strukturert og samarbeidsorientert. Kombinasjonen av forretningsforståelse og tyngde innen prosjekt- og programgjennomføring gjør at han evner å se helheten i det kompliserte bilde en leveranse kan ha, noe som i sin tur representerer en betydelig ressurs for våre oppdragsgivere.