Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Hans Sigvart Hansen

COO Norge, Konsern

Hans Sigvart Hansen er COO for Websteps norske virksomhet. Han kom inn i stillingen fra stillingen som avdelingsdirektør for Websteps prosjekt- og testlederavdeling, Webstep Partner, og har mer enn 15 års erfaring fra IT-bransjen i lederfunksjoner som avdelingsleder program-/prosjektleder og leveransedirektør. Hans Sigvart er en faglig sterk leder, som også har den nyttige hands-on erfaringen fra program- og prosjektlederroller både nasjonalt og internasjonalt. 

Hans Sigvart er målrettet, strukturert og samarbeidsorientert. Kombinasjonen av forretningsforståelse og tyngde innen prosjekt- og programgjennomføring gjør at han evner å se helheten i det kompliserte bilde en leveranse kan ha, noe som i sin tur representerer en betydelig ressurs for våre oppdragsgivere og for Hans Sigvarts kolleger i ledelse av selskap og avdelinger.