Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Kjartan Høie

Seniorkonsulent,
Kjartan er utdannet Master ved Institutt for informatikk i Bergen, med spesialisering innen algoritmer og grafteori. Han har i den senere tid jobbet som konsulent med oppdrag fra et bredt spekter av bransjer og næringer, fra utvikling av tekniske løsninger for klinisk forsking til drift av ERP-systemer, rapportering, analyser og systemintegrasjoner i tungindustrien.
Et gjennomgående trekk i Kjartans virke har vært å håndtere, samle og presentere data fra ulike systemer og kilder, og han har gjennom dette fått en nyttig, praktisk forankring for sitt konsulentarbeid innen Business Intelligence. Løsningene har gjerne basert seg på Microsoft sin BI-portefølje.
Kjartan er en engasjert og omgjengelig person som trives i møtet med kunden. Han er opptatt av at det som møter brukeren i det daglige arbeid – enten det er et system, en rapport eller et dokument – er forståelig, og ikke mer komplekst enn det behøver å være