Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Knut Magne Aalborg

Senior Prosjektleder, Oslo: Partner

Knut har over 20 års erfaring fra systemutvikling og -forvaltning, i roller som spenner fra utvikler til prosjektleder, testleder og forvaltningsleder. Han har bred faglig erfaring fra en rekke teknologier, fagområder og bransjer, og mye erfaring med testing og testledelse, både på kunde- og leverandørsiden. 

Knut er opptatt av å bidra til at felles måloppnåelse både gjennom egeninnsats og ved å støtte og veilede andre. Han trives godt med å jobbe i krevende prosjekter og endringsprosesser hvor det er viktig å få aktører med ulike interesser til å spille på lag. I testsammenheng er han opptatt av å sørge for at testing blir planlagt og gjennomført med riktig omfang og på en effektiv måte, samtidig som alle involverte motiveres og ledes til å levere.

Knut har omfattende teknologi- og organisasjonserfaring, er selvdreven, og kan raskt sette seg inn i nye problemstillinger og skissere relevante løsningsalternativer og tiltak. Han er en typisk problemløser, jobber tålmodig og langsiktig for å få gjennomført oppgavene, og tar personlig ansvar og eierskap for sluttproduktene. Som person er Knut omgjengelig, tillitsskapende og god på å hjelpe andre med å lykkes.