Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Line Blomberg

Senior Testleder, Oslo: Partner

Line har arbeidet med test og testledelse i over 16 år hos både private og offentlige organisasjoner. Blant annet i Sparebank1, Hurtigruten, Sykehuspartner, Statens Vegvesen, Posten Norge AS og AHUS. Her har hun hatt ansvar for testing av samfunns- og virksomhetskritiske systemer i store komplekse prosjekter. Hun har hatt ansvar for hele testprosessen fra krav, via planlegging, gjennomføring (både funksjonell – og ytelsestest), verdikjedetesting, integrasjonstesting, oppfølging og avslutning av testene i tillegg til oppfølging og kvalitetssikring av leverandørenes tester (inkl. systemtest og systemintegrasjonstest) og leveranser.

Line er spesielt opptatt av smidige metoder og har opparbeidet seg god erfaring på dette området ved å være testleder for både kunde- og leverandørsiden. Test av web-sider med tilpasning til universell utforming, ulike typer browsere, browserstack og devicer har hun veldig god erfaring med. Hun har lang erfaring fra helsesektoren, både som autorisert legesekretær men også som systemeier, it-ansvarlig og prosjektmedarbeider i ulike prosjekter preget av kritiske systemer.Hun har spesielt god kjennskap til forvaltning og gjennomføring av it-prosjekter i offentlig sektor.

Line har stor arbeidskapasitet og setter seg raskt inn i nye systemer og utfordringer. Lines sterke sider er å være systematisk, analytisk og er god på organisering. Hun har gode samarbeidsevner og fokuserer på kommunikasjon og involvering for å få det beste ut av et team. I tillegg har hun et sterkt driv som sikrer gode leveranser med rett kvalitet og til avtalte tidsfrister. Hun er svært resultatorientert og mener at alle oppgaver skal ha en nytteverdi og gi en gevinst. Line trives i ett hektisk prosjektmiljø og er vant til å jobbe med flere oppgaver parallelt. Hun er effektiv og kjent for sin gjennomføringsevne. Hun tar tak i uløste oppgaver, følger opp og sørger for at det blir levert på tid.