Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Nils Ole Hernes

Senior Prosjektleder, Oslo: Partner

Nils Ole har de siste ni årene jobbet med prosjektledelse, og har tidligere erfaring som både utvikler og funksjonell konsulent. Han har opparbeidet seg god erfaring med systemutviklingsprosjekter fra forprosjekt/analyse til overlevering og drift.  

Han har hatt det operative lederansvaret for flere større leveranser både på både leverandør og kundesiden. Som prosjektleder har han hatt ansvaret for løsningsbeskrivelser, estimering, planlegging, bemanning, gjennomføring og rapportering. Helhetlig planlegging, struktur og en operativ tilnærming var avgjørende for suksessfulle leveranser.  

Nils Ole har en meget god evne til å forstå kundenes problemstillinger og utfordringer, som han omsetter til gode leveranser. Han får løpende tilbakemelding på at han oppfattes som proaktiv, pliktoppfyllende og engasjert.