Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Ola Njå Bertelsen

Seniorkonsulent, Stavanger

Ola har master i interaksjonsdesign og har jobbet mye med fag- og forretningsapplikasjoner. Han har planlagt og ledet workshops for å løse komplekse og uoversiktlige problemer eller for å drive nyskapning i skjæringspunktet mellom teknologi, organisasjoner og mennesker.

Han er opptatt av å lage robuste og effektive digitale verktøy, med riktig funksjonalitet. Ofte krever det et tett samarbeid mellom forretning, teknologi, organisasjon og bruker for å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering. Ola er glad i å skjære ned funksjonalitet til det brukeren faktisk trenger. Sammen med utviklere finner han gjerne frem til løsninger som er så enkle som mulig.

Ola har stort engasjement i kunder og prosjekter, og evner både å se det store bildet og å ha fokus på detaljene som må til for å levere et vellykket prosjekt. Han kan kommunisere med kontaktpersoner på ulike nivåer i en organisasjon, og trives også godt med mindre kunder.