Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Øyvind Norstein Øvregard

Senior Prosjektleder, Oslo: Partner

Øyvind er utdannet sivilingeniør i datateknikk fra NTNU og har hatt flere sentrale roller i noen av de mest innovative og krevende IT-prosjektene i Norge. Gjennom disse rollene har Øyvind bevist at han trives med lederansvar i systemutviklingsprosjekter som krever at man evner å sette seg inn i, og forstår de forretningsmessige aspekter, samtidig som han har en bred teknisk innsikt.  

Han har også innehatt sentrale roller i test og leveranseapparatet hos mange store toneangivende kunder. Dette er både testleder og leveranseleder. Gjennom disse rollene har Øyvind vært en pådriver og meget viktig brikke i arbeidet med å få til hyppigere leveranser. 

Øyvind er utadvendt og løsningsorientert og ikke minst har han en sterk funksjonell forståelse. Han er ærgjerrig og klar på hva han ønsker å oppnå, men bruker en åpen og sosial omgangsform for å skape et godt samarbeidsklima. 

Øyvind oppleves som en prosjektleder som er motiverende, selvstendig og med høy gjennomføringsevne. Dette kombinert med et godt og smittende humør gjør at han får til et samlende driv i prosjektene