Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Stian Morsund

Seniorkonsulent,

Stian er interessert i hele utviklingsprosessen fra prototyping til ferdig produkt og brenner for å utvikle gode bruker opplevelser. Han har arbeidet med både grafisk design, utvikling, drift og support av en rekke nettsider. Dette har gitt god erfaring med flere aspekter av utviklingsprosessen, hvor det har vært essensielt å forstå kundens behov og levere til riktig tidspunkt.

Stian har opparbeidet seg spesielt god erfaring med Javascript. Han har erfaring med prosjekter i three.js/WebGL for å implementere 3d-grafikk i nettleser, samt flere nettsider og mobile applikasjoner med Angular og Redux-arkitektur. Han har god kjennskap til ES6-syntaks, asynkrone prinsipper og TypeScript. Stian har også erfaring med Javascript på serversiden, Node og implementering av REST-API. Stian er alltid opptatt av å skrive ryddig, testbar og modulbasert kode som er lett å vedlikeholde.

Stian er tilpasningsdyktig, nysgjerrig og lærevillig. Han er alltid ute etter å finne nye tilnærminger og løsninger.