Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Thomas Bruusgaard

Seniorkonsulent, Oslo: Fokus

Svært erfaren .NET utvikler med 19 års erfaring. Har vært involvert i flere store prosjekter for firmaer innenlands og utenlands. Spisskompetanse innen arkitektur og utvikling av tjenesteorienterte løsninger (SOA og event-drevet). Brenner for smidige utviklingsmetoder og velkjente prinsipper som SOLID. Meget produktiv og erfaren konsulent innen både Windows- og web-løsninger.

Thomas er opptatt av at prosjektene han er involvert i er vedlikeholdbare og gir verdi til kundene over tid. På sine siste prosjekter har han, i tillegg til å være en teknisk spiss, fokusert på kompetansedeling på gruppenivå. Dette for å etablere team hvor alle bidrar på lik linje og tar ansvar for leveransen, og dermed unngå avhengighet til nøkkelressurser.