Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Tobias McVey

Seniorkonsulent Business Intelligence, Oslo: Innsikt

Tobias har bred erfaring med roller som analytiker, team-leder og rådgiver. Gjennom flere år har han hjulpet organisasjoner anvende små og store data til sine forretningsmål i digital markedsføring og handel. Han er opptatt av å hjelpe kunden til å forstå verdien av egen informasjon, og av å finne de beste bruksområdene for data som beslutningsstøtte.

Tobias har designet og implementert anonymisert kundesporing av applikasjonsbrukere, laget programmatiske kundelønnsomhetsanalyser og automatisert rapportering i flere forretningsavdelinger. Han skisserer lett ulike løsninger for kunder og hjelper de velge, med anbefalinger rettet mot deres forretningsmål. Han ser at verdien i bruk av ny teknologi er å frigjøre tid for ansatte til å fokusere på mer analyse og innsikt om organisasjonen. Derfor prioriterer han målbare resultater og brukervennlige løsninger.

Tobias har mye metodekunnskap om statistikk, web, og sporing, og han har gode formidlingsevner. Han har kurset ansatte hos Opera Software i bruk av verktøy til digital markedsføring, formidlet resultater til ledelse og presentert bruksområder for store data i helsesektor. På store prosjekter har han både ledet ut fra teknisk rolle som utvikler og vært brobygger mellom aktører i ulike avdelinger. Han sikrer felles forståelse av prosjekt, og bidrar til å finne sponsorer og samarbeidspartnere for å øke gevinstrealisering hos kunden.