Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Torgrim Tunes

Senior Prosjektleder, Oslo: Partner

Torgrim har solid erfaring som prosjektleder. Han har en meget god evne til å holde oversikt over alle deler av prosjektet. Om det er utfordringer innen utvikling eller på systemsiden er han god til å se de store sammenhengene. 

Han har i mange år vært ansvarlig for leveranser der flere parter har jobbet sammen for å gi bedrifter gode løsninger med sluttbrukeren i fokus. Med utgangspunkt i kjent prosjektmetodikk som PMP og PRINCE sørger hans måte å lede prosjekter på til god kommunikasjon og åpen dialog mellom alle prosjektdeltakerne. 

Torgrim har opparbeidet seg spisskompetanse på ulike mobile løsninger og han vært prosjektleder og rådgiver for store bedrifter i utarbeidelsen av webapplikasjoner og apps på iOS- og Android enheter. Han har som prosjektleder også opparbeidet seg inngående kunnskap om samspillet mellom mobiloperatører, forhandlere, distributører og tjenestetilbydere innen dagligvare, telecom og bank- og betalingsløsninger. 

Torgrim har gode kommunikasjonsevner som inspirerer til fremdrift og letter medarbeideres forståelse for hva som kreves i prosjekter. Han kommuniserer godt også med forretningssiden, og er en person som skaper positivitet og godt humør rundt seg