Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Vegard Tunes

Senior Prosjektleder, Oslo: Partner

Vegard har over 10 års erfaring som prosjektleder i både offentlig og privat sektor. I gjennomføringen av prosjektene har han ledet kravspesifisering, utvikling, implementering, overlevering til drift og forvaltning. Prosjektteamene har vært lokalisert nasjonalt og internasjonalt, også i India. 

Evnen til å følge opp og vedlikeholde prosjektplanene gjennom strukturert og nøyaktig arbeid er en av Vegards solide egenskaper. Han er kommuniserer godt med mange ulike interne og eksterne interessenter, og bygger på en god måte bro mellom de tekniske miljøene og forretningsområdene.  

Han har i tillegg veldig god kompetanse fra offentlig sektor (Forsvaret) hvor IKT-løsningene som ble benyttet i militære operasjoner var premissgiveren. Fra prosjekter i offentlig sektor kjenner Vegard meget godt til Statens Standardavtaler for anskaffelser. 

Det skapes positivitet og godt humør rundt Vegard og tilbakemeldingene på hans lederegenskaper er meget gode. Han trives med nye utfordringer, som løses i samarbeid med andre, eller på egenhånd. Vegard omstiller seg raskt og setter seg grundig inn i nye problemstillinger.