Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Vivian Borch

Seniorkonsulent, Oslo: Innsikt

Vivian har solid erfaring innenfor business intelligence og store datamengder av tidsbaserte sensor data. Hun har jobbet med arbeidsprosesser, krav, datavarehus modellering, verifisering av data og presentasjon av dataanalyser for økt effektivisering av produksjon, forbedret utnyttelse av utstyr og derav kostnadsbesparelse for organisasjonen. De siste årene har hun jobbet med analyse og rapportering av kvalitetstall for interne brukere og eksterne kunder ved hjelp av Oracle og Tableau, men har stor vilje til å sette seg inn i andre verktøy utfra oppdragets behov. 

Vivian har over 15 års erfaring i prosess- og prosjektledelse innenfor et multidisiplinert og internasjonalt miljø og har ledet prosjekter i alle faser fra initiering til idriftsettelse både innen oljeservice og det offentlige. Som prosjektleder har hun blant annet ledet team, håndtert endringer, utført risikoanalyser, planlagt tester og rapportert fremdrift. I tillegg har hun jobbet som kundens representant ovenfor eksterne utviklingsleverandører. Hun har vist stor gjennomføringsevne og har lett for å samarbeide med andre.  

Vivian er Cand. Scient (master) i anvendt fysikk med hovedfag innen signal- og bildebehandling.