Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Arne Bergene Fossaa

Seniorkonsulent, Trondheim
Arne Bergene Fossaa

Arne er utdannet Master of Science i Datateknikk fra NTNU og har i etterkant også tatt videreutdanning i form av Master i teknologiledelse (MBA) fra MIT Sloan og NTNU.Under utdannelsen har han deltatt i flere ulike algoritme-konkurranser med 14.plass i Northwest European Programming Contest i 2007 som beste resultat.  

Han har siden opparbeidet seg en tung bakgrunn som analytiker, utvikler og arkitekt. Arne kommer fra ARM, hvor han har vært med på å designe og utvikle SW som i dag finnes i millioner av mobiltelefoner. I den siste tiden hadde han produktansvar for utvikling av neste generasjons mobil GPU med et utviklingsbudsjett på 30+ millioner USD. Arne har tidligere også jobbet i Yahoo! I den siste tiden har han gjennomført prosjekt hvor han har sett på bruk av maskinlæringsalgoritmer på IoT-data innen byggautomasjon.  

Basert på sin erfaring fra systemer som håndterer store mengder data og sin erfaring med algoritmer, har han et meget sterkt grunnlag for sitt arbeid med anvendelse av maskinlæring. Arne har en enorm arbeidskapasitet og beskrives som usedvanlig dyktig. Han har fylt roller som analytiker, rådgiver på maskinlæring og andre algoritmer, utvikler, arkitekt, scrum-master og produktansvarlig. I kraft av sin sosiale dyktighet har han også betjent roller som koblingsledd mellom kunde og utviklingsteam