Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Hans Christian Toftesund

Rådgiver, Trondheim
Hans-Christian-Toftesund

Hans Christian har Mastergrad fra Industriell økonomi og Entreprenørskolen ved NTNU. Han har siden vært med på å lede og gjennomføre ulike prosjekter i roller som forretningsrådgiver, prosessleder og prosjektleder. Hans styrker ligger i å analysere situasjoner med formål om å sette i gang verdiøkende tiltak, forankring og forhandling med involverte parter.

Han har vært med å drive innsiktsarbeid for Cegal som er en stor leverandør av softwarebaserte løsninger for olje & gass-sektoren. Der var han med på å utvikle et større businesscase som beslutningsstøtte i en større investering hos kunden på C-level nivå. Hans Christian har vært business lead for et større utviklingsteam (utviklere og UX) hos Storebrand. Der var han hovedansvarlig for utvikling av konseptet, som inkluderte utarbeidelse av brukerhistorier og gjennomføring av brukerintervjuer. Deretter gjorde han tjenestedesign med brukerbehovsanalyse, design, prosjektledelse, teamledelse, testing og evaluering av UX. Mye innsiktsarbeid ble også gjort i forbindelse med leveranser i et RPA-basert prosessoptimaliserings-prosjekt for Sparebank1 SMN. For Polaris Media var han med på å forenkle og forbedre deres webløsninger slik at de oppnådde målet sitt om å konvertere flere til abonnenter samt øke mengden kjøp og bestillinger. Prosjektet tok utgangspunkt i hypotesen om at ved å forenkle prosessen for å tegne eller utvide abonnement, kunne man tiltrekke seg nye kunder eller få allerede kjøpende kunder til å kjøpe mer. For å oppnå dette gjennomførte prosjektet flere runder med Design Sprint og bruk av rammeverkene LEAN Startup og Value Proposition Design. I oppdrag hos NTNU hadde han hovedansvaret for brukerinvolvering og brukerdialog , samt det å lede arbeidet i å planlegge og skriver user-specs i forbindelse med planlagte utviklingssprinter Han hadde i tillegg ansvar for å utarbeide brukerreiser, konsepter for funksjonalitet og UX- og UI-endringer for å forbedre aktuelle nettsider. Hans Christian er god på å sette sammen data til innsikt, og å få tverrfaglige teams til å fungere godt sammen og dra i samme retning. Han har god erfaring med dialog med ulike interessegrupper. Blant annet jobbet han som Leder for Digitale Flater i Sparebank 1 SMN, med et team på fire ressurser med ulik kompetanse innenfor design og SEO. Her var han ansvarlig for å drive beslutningsprosesser og prosjekter med ulike interessenter både innad i banken (fra toppledelse til front-rådgivere), samt samarbeid på tvers av de ulike bankene i Sparebank 1 Alliansen, med et bredt spekter av fagforståelse i tverrfaglige grupper. Hos SMN var han i tillegg ansvarlig for et tverrfaglig team innenfor bilforsikring og bilfinansiering med formål om å øke kryss-salg og forbedre kundereisen for målgruppen av produktene, med en «LEAN-startup» tilnærming. Prosjektet bar frukter i form av økt salg og høyere konverteringsrater, og nye prosesser og forretningsregler implementert.

Hans Christian har også gjennomført kurs og sertifiseringer som Prince2 Foundation og Prince2 Practitioner, Blue Prism Accredited Developer og nå nylig har han også gjennomført kurs og sertifisering i Lean Six Sigma Yellow Belt. På toppen av verdifulle erfaringer og fremragende kompetanse, er Hans Christian en nysgjerrig ildsjel med tonnevis av smittsom positivitet.