Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Jarle Tronerud

Seniorkonsulent, Stavanger
Jarle Tronerud

Jarle Tronerud er utdannet Master i IT – Design, Medier og kommunikasjon fra København og har 12-års erfaring fra designbransjen. Jarle jobber til daglig som forretnings-og tjenestedesigner. Jobben går ut på å finne ut hva forretningen har som mål og folk har behov for. Deretter utvikles det ulike konsepter og til slutt en klikkbar prototype.

Som tjenestedesigner jobber Jarle med mennesker, notatblokk og Adobe XD. Han er en stor tilhenger av etnografi og feltarbeid. Jarle drikker gjerne kaffe med folk i målgruppen. Han blir også med dem på jobb for å observere og lære. Nøkkelen til suksess ligger i å involvere mennesker inn i IT-prosjekter. Dette gjøres blant annet i målgruppeintervjuer og brukertester. Jarle har lang erfaring med å utvikle større fagsystemer, og er genuint opptatt av relevante og intuitive løsninger som målgruppen kan og vil adoptere.

Jarle har i mange år jobbet på store og sentrale prosjekter for Sjøfartsdirektoratet. Han har også jobbet med UX, Design Thinking og konseptutvikling for Statoil/Equinor, Air Liquide og flere andre kunder.

Jarle er en ærlig og tydelig person med høy integritet. Kollegaer beskriver ham som initiativrik, pedagogisk og lite opptatt av egen prestisje. Han er lærevillig og blir fort engasjert. Disse egenskapene gjør at Jarle klarer å formidle hva som må til for at en løsning skal bli en suksess.