Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Jean-Paul Balabanian

Seniorkonsulent Solutions, Bergen
Jean-Paul Balabanian

Jean-Paul Balabanian har doktorgrad i Visualisering frå Universitetet i Bergen og byrja hjå Statoil/Equinor etter fullført utdanning. Hjå Equinor jobba han dei fyrste åra som utviklar innan fleire ulike domener innan Olje og Gass, før han vart team lead og til slutt leiar for ein utviklingsavdeling.

Som utviklar, har Jean-Paul god kjennskap til Python, C og C++, men har også levert løysingar med JavaScript, HTML, CSS og Java. Ein av spesialområda hans har vore knytt til utvikling og design av visualiseringar og brukargrensesnitt. I rolla som team lead og avdelingsleiar har han fått god innsikt i leiing, ressurshandtering og kulturbygging. Han er ein forkjempar for software craftsmanship, smidige arbeidsmetodar, test dreven utvikling og Open Source.

Jean-Paul er opptatt med å skape eit godt arbeidsmiljø med fokus på fag og trivsel. Han er nysgjerrig på korleis ting heng i hop og er ein god diskusjonspartner for å finne vegen vidare.