Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Kerstin Moe Smebye

Seniorkonsulent, Bergen
Kerstin Moe Smebye

Kerstin Moe Smebye har flere års erfaring med design og utvikling av applikasjoner i Java og .net. Hun har vært med på å utvikle programvare for handel og risikostyring i energimarkedet og for balansert målstyring, og har også jobbet for kunde innen Bank/Finans. Hun har jobbet med mange ulike webteknologier, i kombinasjon med Java eller C# og SQL Server.

Kerstin er pliktoppfyllende og dyktig, hun er flink til å sette seg inn i kunders og brukeres forretning og begrepsapparat, for deretter å kunne bruke dette i utviklingen av gode tekniske løsninger. Kerstin er svært godt likt av arbeids-/oppdragsgiverne sine, hun er positiv og enkel og samarbeide med, hun jobber godt i team, men er heller ikke redd for oppgaveløsing på egenhånd