Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Kjersti Driveklepp

Seniorkonsulent, Oslo: Partner
Kjersti Driveklepp

Kjersti har som prosjektleder bred erfaring fra en rekke prosjekter. Prosjektene har vært i ulike sektorer, på ulike teknologier, med ulike metodikker. Kjersti har erfaring i alt fra store leveranseprosjekter organisert i en programstruktur, frem til kontinuerlig release-planlegging i en forvaltningsorganisasjon. Hun har vært med i alle prosjektfaser helt fra behovsidentifisering, gjennomføring av ulike prosjektløp og frem til produksjonsetting og overføring til linjen. Som prosjektleder har Kjersti både hatt ansvaret for leveranseprosjekter og arbeidet i mottaks-prosjekter.

Kjerstis brede erfaring gjør henne egnet til å fort å kunne sette seg inn i nye prosjekter og konteksten prosjektene skal utføres i. Hennes styrke er evnen til å skaffe oversikt og pro-aktivt koordinere et prosjekt frem mot prosjektets mål. Kjersti blir ofte omtalt som «utålmodig» i en positiv forstand, da hun er svært opptatt av oppnå fremdrift i prosjekter.