Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Kristian Nesvik Andersen

Seniorkonsulent, Stavanger
Kristian Nesvik Andersen
Kristian Nesvik Andersen er utdannet Master i Informatikk og har lang erfaring fra oljeservice-bransjen. I tillegg har han erfaring fra telekom og olje&gass og har utviklet en rekke interne applikasjoner for prosess-forbedring, effektivisering og integrasjon.

Kristian har fra studiene hatt en stor interesse for spill-teknologi, 3D og grafisk og har laget flere løsninger på egen hånd med bruk av nye verktøy og ramme-verktøy. Kristian trives like godt i nyutvikling og videreutvikling, som på i forvaltning. Han er en ressurs i å holde oversikt og sørge for fokus og prioritering i en hektisk og kaotisk hverdag og nyter stor tillit fra kundene sine.

Kristian er stammen i teamene han er i. Han sørger for å holde status, opprettholde fremdrift og bidrar med kompetanse, innsikt og erfaring. Han er sosial og snakker like godt med alle nivå i organisasjonen. Ikke minst evner han, klart og tydelig, men på en høflig og veloppdragen måte, å adressere viktige utfordringer og problemer. Kristian er en behagelig person å jobbe sammen med og er en meget god bidragsyter i utviklingsprosjekter. Han har bred erfaring fra forskjellige bransjer, setter seg hurtig inn i komplekse forretningsrelaterte problemstillinger og er dyktig til å engasjere og etablere dialog med forretning og kravstillere i prosjekter.