Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Magnus Haugaasen

Seniorkonsulent, Stavanger
Magnus Haugaasen

Magnus er utdannet Master of Science in Information Technology og har lang og allsidig erfaring innenfor en rekke ulike domener som Olje & Gass, energi, varehandel, og utdanning / voksenopplæring. Han har deltatt i prosjekter for å løfte forskningsapplikasjoner til kommersiell software, og har deltatt i implementeringer av software både i Brasil og Midtøsten, med tett kontakt med lokale ressurser, kunder og underleverandører.

Magnus startet ut med å jobbe innenfor innholdsdelen av IT. Han har vært involvert i prosjekter på websider, intranett og document management og kjenner dette domenet, samt krav til fagfeltet godt. Etterhvert ble hans virke spisset inn mot oljebransjen og han har god erfaring fra utvikling av webapplikasjoner til virksomhetskritiske sanntidssystemer basert på bruk av tunge algoritmer og forskningsbasert software-grunnlag. Gjennom sin erfaring fra R&D er han opptatt av forbedring og forenkling, et mindset han tar med seg inn i nye prosjekter. Videre har Magnus jobbet med app-utvikling og sky-baserte løsninger og er godt kjent med nye rammeverk.

Magnus er en pragmatisk konsulent som lytter og grunner på de problemstillinger som oppstår og som tilbyr sine meninger tydelig inn i prosjektet. Han er vant til å snakke med kontaktpersoner både i og utenfor organisasjonen og er vant til å fronte kunden utad og mot forskjellige nivåer i organisasjonen. Han holder seg oppdatert på nye løsninger og rammeverk og bidrar til et alternativt syn på løsninger.