Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Marius Mengel

Seniorkonsulent, Stavanger
Marius Mengel

Marius kom til Webstep fra KPMG Digital hvor han har jobbet i 5 år. Marius er utdannet med en Bachelor i Prosjektledelse, samt en Master i Økonomi og Administrasjon med spesialisering i Risikostyring.

Hoveddelen av Marius sin erfaring er knyttet til lederroller innen prosjekt, kravspesifikasjon og behovsanalyser. Han er en ressurs i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning og er ansett som en tydelig og engasjert team-leder og prosjektleder.

Marius er veldig kunnskapsrik, med stor teoretisk ballast, og en brennende interesse for fag. Han er en raus og engasjert leder og byr på seg selv både faglig og ellers. Han fokuserer på å bygge og videreutvikle team, sørger for god takhøyde og godt humør og er alltid til stede for sine medarbeidere