Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Natalie Caruana

Senior Data Scientist, Bergen
Natalia Caruana
Natalia har en PhD i sannsynlighetsberegning innenfor finans fra University of Manchester. I doktorgradsavhandlingen utledet hun nye matematiske resultater fra spillteori til å prise opsjoner og konvertible obligasjoner. Natalia har også en master i operasjonell forskning fra University of Malta. Her tok hun i bruk avanserte matematiske modeller i Matlab for å løse problemer med porteføljeoptimalisering for styring av pensjonsfond.

I tillegg til og ved siden av studiene har Natalia jobbet som foreleser ved University of Malta. Her veiledet hun ulike forskningsprosjekter på prising av finansielle derivater og portefæljeoptimalisering. I tillegg underviste hun i Matlab og statistikk, finansiell matematikk, optimalisering og operasjonell forskning. Natalias solide bakgrunn innen matematikk, sammen med hennes egenskaper til å løse kompliserte problemer, gjør at hun har en unik evne til å utvikle maskinlæringsmodeller og andre avanserte modeller for våre kunder.

Natalia er effektiv, hyggelig og lett å kommunisere med. Hun trives med å bruke sine analytiske og tekniske ferdigheter til å løse komplekse problemer. Natalia er nysgjerrig og liker å lære nye ting, men enda bedre liker hun å dele sine kunnskaper med og oppnå resultater sammen med andre