Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Otto Backer Solberg

Kommunikasjonsdirektør, Konsern

Otto startet opp i Webstep i 2019 og kom fra stillingen som kommunikasjonssjef for IBM i Norge. Gjennom 22 år i IBM har han har hatt en rekke lederstillinger innenfor marketing, salg og kommunikasjon. De siste årene har han jobbet med omdømmebygging og ekstern kommunikasjon, og han har omfattende kunnskap om hvordan effektiv kommunikasjon kan være med å skape forretningsmessig verdi. 

Som kommunikasjonsdirektør i Webstep har Otto ansvaret for eksternkommunikasjon med spesiell vekt på PR og media for økt synlighet og gjennomslag nasjonalt, regionalt og lokalt. I tillegg vil han ha ansvaret for myndighetskontakt, bistå i arbeidet med IR-kommunikasjon og jobbe med strategisk omdømmebygging for Webstep.

Av natur er Otto sosial og har lett for å bygge nye relasjoner. Styrken hans ligger i å forenkle og tydeliggjøre budskap, og utnytte ulike typer medier og kanaler for å skape den ønskede effekten. Otto har en bachelorgrad fra NMH i International Marketing.