Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Øystein Mehus

Seniorkonsulent, Stavanger
Øystein Mehus

Øystein er en erfaren leder med lang fartstid fra produktutvikling og prosjektstyring innen simulering og visualisering i bore- og brønnsektoren, samt fra havnemarkedet. Øystein startet innen SCADA/HMI-verdenen, men har jobbet lenge med datagrafikk innen simulatorer. Hoveddelen av sitt virke har han imidlertid hatt som prosjektleder og Product Champion.

Øystein har deltatt i de fleste faser og roller innen for produkt og system-utvikling, såvel som forretningsutvikling og konseptutvikling. Han har jobbet med ledelse av prosjekter og team, samt testing og igangkjøring hos store internasjonale kunder over store deler av verden. En av nøkkelpunktene i hans karriere er fokus på smidig/agile metoder. Dette har vært en kilde til engasjement og har vært viktig i alt arbeidet han har gjort i snart 20 år.

Øystein er en vel ansett leder, en fagperson som er engasjert, oppdatert og drivende og han kjenner organisasjonslivet både fra ledelses- og ansatt perspektiv. Han er godt likt, er kjent for ærlige og engasjerte tilbakemeldinger og vil finne seg til rette i de fleste miljøer.