Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Peder Aarseth Krøgenes

Konsulent Solutions, Oslo
peder_aarseth_krøgenes
Peder er en utvikler med hovedkompetanse innenfor frontend. Han har erfaring fra React og Svelte som frontend-rammeverk, Azure som skyplattform og .NET som backend-språk. Med en bakgrunn fra kommunikasjon, og flere års erfaring i yrket, har Peder et mer avrundet syn på hva som gir verdi for kunden. Han er opptatt av at mottaker av produktet skal oppleve produktet på en god måte. Dette gjelder både bruk av UU og godt design, såvel som et intuitivt brukergrensesnitt og en positiv opplevelse av merkevaren.

Peder fant ut i løpet av jobben som kommunikasjonsrådgiver at han i bunn og grunn er mest interessert i å lære om hvordan ting fungerer. Derfor gjorde han et karriereskifte til utvikler, og gjør det han kan for å forstå årsakene til hvorfor ting er som de er.

Som teammedlem er Peder opptatt av at alle skal få like muligheter til å vise seg frem og bli utfordret. Han er opptatt av at teamet som en helhet skal levere og at alle skal ha likt ansvar for at ting blir gjort til rett tid, til rett kvalitet.