Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Richard Johnsen

Seniorkonsulent, Oslo: Partner
Richard Johnsen

Richard har mange års erfaring fra ulike roller som blant annet rådgiver, prosjektleder, programleder og leder innenfor ulike bransjer og teknologier. Han har hatt ansvaret for store programmer og prosjekter som har krevd god kompetanse innen endringsledelse, samt kompetanse på styringsmodeller og prosesser for drift. Videre stikkord for dette er  skytjenester, digitalisering og samhandling.

 
Richard har en inkluderende lederprofil og har god erfaring med å kommunisere med medarbeidere og ledere på ulike nivåer. Han er vant til å jobbe i forskjellige organisasjoner, strukturer og med ulike interessenter og er meget tilpasningsdyktig. Richard har et engasjement som gjør at han er en god pådriver for gjennomføring og ferdigstillelse, noe som alltid kommer våre kunder til gode