Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Roy Fatland

Seniorkonsulent, Stavanger
Roy Fatland

Roy Fatland er utdannet Master of Science in Information Technology og har en omfattende erfaring fra en rekke bransjer. Innen oljeservice har han jobbet med løsninger for kjemikalie-håndtering, samt assistert boring, mens han innen for helse har vært involvert i Nasjonale systemer som Fastlege-ordningen.

Hans Master-oppgave var innen nevrale nett og interessen for nyere teknologi, VR og spill-teknologi er sterkt tilstede hos Roy. Han har vært involvert i prosjekter basert på banebrytende bruk av 3D og innenfor avansert R&D innenfor brønnteknologi. Roy har vært med på utvikling og kommersialisering av løsninger for byggenæringen og deltatt fra ide til kommersielt produkt.

Roy er en positiv og sosial konsulent og stortrives i tett dialog med både kunde og kolleger. Han får raskt god kontakt med dem han jobber med og bidrar både faglig og sosialt til å løfte teamet.