Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Terje Stene

Senior Prosjektleder, Oslo: Consulting
Terje Stene

Terje har over 20 års erfaring fra IKT-prosjekter, primært som prosjektleder, men også fra roller som IT-sjef og kontraktsansvarlig. Han er en erfaren prosjektleder med hovedfokus på systemutvikling, anskaffelse og innføring av nye systemløsninger og har flere års erfaring fra driftsovertakelser, leveransemottak og oppbygging av forvaltningsapparat. Oppdragene har vært innen ulike bransjer og organisasjoner, med samarbeidspartnere fra flere leverandører nasjonalt og internasjonalt. Han har opparbeidet seg kompetanse på distribuert leveranse og samarbeid med internasjonale leverandører samt offshoring med utviklings- og forvaltningsapparatet lokalisert i India. 

Terje er sterk på metodikk, legger vekt på kunnskapsbasert ledelse og har gode evner til å få mennesker til å jobbe sammen. Han får tilbakemeldinger på gode analytiske evner og systematisk arbeidsmåte, samt at han bevarer ro og oversikt i perioder med høyt arbeidspress.